Tulpar Bilişim ve Görüntü Teknolojileri
her kitap yeni bir dünya...
TwitterInstagram
Qiotta
Qiotta
∗ Türkiye'de Kamu Yönetiminin Dönüşümü
Türkiye'de Kamu Yönetiminin Dönüşümü
sepetim
Kitap Adı

: Türkiye'de Kamu Yönetiminin Dönüşümü

Yazar Adı

: Barış Övgün

Çeviri

:

Arka Kapak

: Kamu yönetimi, planlamadan personele, denetimden, örgütlemeden eşgüdüme kadar bir çok alanda yapısal ve işlevsel açından yeniden kurgulanmaktadır. Bu kurguda değişik aktörler rol almakta ve dönüşüm sürecini kendi güçleri oranında etkilemektedirler. Etkileme derecesi kolay kolay ölçülebilecek bir şey değildir ama çeşitli politika belgeleri üzerinden yapılacak bir analizde, uluslararası örgütlerin bu süreçte çok aktif bir konumda yeraldıkları görülmektedir. Barış Övgün, kamu yönetiminde 1980’lerden günümüze, uluslararası örgütler etkisiyle yaşanan dönüşüme odaklanırken; kamu yönetiminin, “kamu” eksenli olmaktan çıkarılmasına, devletin bir bütün olarak nesneleştirilmesine, uluslararası örgütlerin ve uluslararası şirketlerin kamu yönetiminde artan rollerine dikkat çekiyor.

Kitap No

: 7

Fiyatı

:

ISBN

: 978-605-86463-6-0

Sayfa Sayısı

: 176

Baskı

: 1. Baskı

Kitap Editörü

: Cengiz Ekiz

Kapak Tasarım

: İlhan Ulusoy

Sayfa Tasarım

: İlhan Ulusoy

∗ Twitter RSS