Nika Yayınevi
her kitap yeni bir dünya...
FacebookTwitterInstagram
Online Satış Sayfamız Çok Yakında Hizmetinizde
∗ KOOPERATİFÇİLİK
KOOPERATİFÇİLİK
Kitap Adı

: KOOPERATİFÇİLİK

Yazar Adı

: CEVAT GERAY

Çeviri

:

Arka Kapak

: Kökeninde karşılıklı yardımlaşma ilkesi bulunan kooperatifler, toplumsal dayanışmaya dair süreç ve gelenekler üzerinden şekillenmektedir. Kooperatifçiliğin diğer bir temel niteliği de aşağıdan yukarıya demokratik bir şekilde gelişen ve büyük ölçüde gönüllülük ilkesine dayanan bir hareket olmasıdır. Yaşamını kooperatifçiliğe adayan Cevat Geray, yoğun çalışmalarından, anılarından ve deneyimlerinden damıtarak hazırladığı bu kitabında, kooperatifçiliğe dair temel kavramlar, dünyada ve Türkiye’de kooperatifçilik, çeşitli kooperatif alanları, kooperatifçiliğin sorunları ve bu sorunların çözümlerine eğiliyor. İnsanların dayanışmasıyla çözülebilecek pek çok sorunun varlığını devam ettirmesi, kooperatifçilik konusunu yeniden gündeme taşıyor Geray, kâr hırsını yadsıyan kooperatif örgütlenmesinin neoliberal politikalar yüzünden, siyasal iktidarlar tarafından dışlandığına dikkat çekerek, genç kuşakları, toplumsal dayanışma fikrinin bir sonucu olarak kooperatifçiliğe sahip çıkmaya çağırıyor.

Kitap No

: 17

Fiyatı

: 16.00

ISBN

: 978-605-64609-2-0

Sayfa Sayısı

: 204

Baskı

: 1. Baskı

Kitap Editörü

: Bülent Duru

Kapak Tasarım

: İlhan Ulusoy

Sayfa Tasarım

: İlhan Ulusoy

∗ Twitter RSS