Tulpar Bilişim ve Görüntü Teknolojileri
her kitap yeni bir dünya...
TwitterInstagram
Qiotta
Qiotta
∗ SOSYAL HİZMET KURAM VE YÖNTEMLERİ
SOSYAL HİZMET KURAM VE YÖNTEMLERİ
sepetim
Kitap Adı

: SOSYAL HİZMET KURAM VE YÖNTEMLERİ

Yazar Adı

: BARBRA TEATER

Çeviri

: Abdullah Karatay, Arzu İçağasıoğlu Çoban, Gonca Polat, Burcu Yakut-Çakar, Elif Önal Sandal, Mansur Seyitoğlu, Melike Boztilki, Melike Tunç Tekindal, Seda Attepe Özden, Tuğba Canbulut

Arka Kapak

: Kuram, sosyal hizmet uzmanlarının/sosyal çalışmacıların bireyler, gruplar, topluluklar ve topluma yaklaşımına yön veren pratiklerin esaslı bir bileşenidir. Kuram, durumlar ve davranışları tahmin etme, açıklama ve değerlendirme yapmaya yardımcı olur. Sosyal çalışmacıların, belirli bir geçmişi, sorunları ve hedefleri olan müracaatçılara nasıl bir tepki vereceği ve nasıl müdahale etmesi gerektiğine mantıksal bir zemin hazırlar. Yöntemler ise sosyal çalışmacıların müracaatçılarla çalışırken, belli görevleri yerine getirmek ve belli hedeflere ulaşmak için kullandıkları belirli teknikler ve yaklaşımlardır. Kuramlar, sosyal çalışmacıları müracaatçıyla çalışırken en uygun yöntemi seçme konusunda bilgilendirir. Sosyal çalışmacılar müracaatçılara psikoloji, sosyoloji ve sosyal çalışma kuramlarına dayanarak yaklaşmak, onları bu kuramlarla değerlendirmek ve müdahale sağlamakla görevlidirler. Bu kitabın amacı, okuyucuya sosyal hizmet/çalışma kuramları ve yöntemlerinde kullanılan temel, somut ve yaygın kavrayışları sağlamaktır. Kitaptaki bölümlerin her birinde kuram veya yöntemin daha derinlikli keşfi için tanımı, tarihçesi, temel öncülleri ya da özellikleri, bunların ilgili araç veya tekniklerle ilişkisi tartışılmaktadır. Ayrıca kuram ve yönteme dair temel etik ve kültürel konular değerlendirilmektedir.

Kitap No

: 26

Fiyatı

:

ISBN

: 978-605-84776-9-8

Sayfa Sayısı

: 288

Baskı

: 1. Baskı Baskı

Kitap Editörü

: Durdu Baran Çiftci

Kapak Tasarım

: Leyla Çelik

Sayfa Tasarım

: İlhan Ulusoy

∗ Twitter RSS