Tulpar Bilişim ve Görüntü Teknolojileri
her kitap yeni bir dünya...
TwitterInstagram
Qiotta
Qiotta
∗ Sosyal Politikanın Cinsiyet Halleri
Sosyal Politikanın Cinsiyet Halleri
sepetim
Kitap Adı

: Sosyal Politikanın Cinsiyet Halleri

Yazar Adı

: Derya Şaşman Kaylı-Fatih Şahin

Çeviri

:

Arka Kapak

: Sosyal politika, insan hakları, sosyal adalet ve sosyal barış ilkeleri temelinde, cinsiyet fark etmeksizin, çeşitli ihtiyaçları karşılamak için oluşturulmalıdır. Ancak günümüz toplumlarında cinsiyet eşitliği konusunda pek çok sorun bulunmaktadır. Bu kitap, toplumsal yaşamdaki cinsiyetlerin, damgalanmadan, ötekileştirilmeden, ayrımcılığa uğramadan yaşayabileceği, toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde hazırlanacak sosyal politikanın olanaklarını tartışmak için kaleme alındı. Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla; ataerkillik, aile, kadın emeği, toplumsal cinsiyete uyarlı bütçeleme, şiddet, ötekileştirme süreçlerinin iktidar ilişkileri, toplumsal barış, mültecilik döngüsü ve erkeklik inşaaları tartışılarak, Türkiye’de sosyal politikanın cinsiyet halleri, sosyal hizmetin toplumsal cinsiyetle kurduğu ilişki çerçevesinde değerlendirildi.

Kitap No

: 35

Fiyatı

:

ISBN

: 978-605-83891-8-2

Sayfa Sayısı

: 224

Baskı

: 1

Kitap Editörü

: Durdu Baran Çiftci

Kapak Tasarım

: Leyla Çelik

Sayfa Tasarım

: İlhan Ulusoy

∗ Twitter RSS