Tulpar Bilişim ve Görüntü Teknolojileri
her kitap yeni bir dünya...
TwitterInstagram
Qiotta
Qiotta
∗ Yoksulluk, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmetler
Yoksulluk, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmetler
sepetim
Kitap Adı

: Yoksulluk, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmetler

Yazar Adı

: Neşe Şahin Taşğın

Çeviri

:

Arka Kapak

: Elinizdeki kitap, piyasa sisteminin "Refah Devleti" diye adlandırılan bir dönemini, yoksulluk ve dışlanma sorunları bakımından çözümleyen ve değerlendiren bir eser. Yoksulluk ve insan haklarıyla ilgili tartışmalarda piyasa sisteminin sürekli göz ardı edilen bu yapısını görebilmek için, dayatılan insan hakları anlayışlarının ötesinde, "insan nedir ve neden hakları vardır?", "bu hakların korunmasının gereklilikleri ve yolları nelerdir?" sorularının yanıtını verebilecek, mevcut insan hakları anlayışının dışında insan hakları yaklaşımları ve kavramlaştırmalarına ihtiyaç vardır. Kitap, bu ve benzeri sorulara yanıt verme çabasında. Kitapta, piyasa sistemi ve yarattığı çelişkiler: Yoksulluk, sosyal dışlanma ve sosyal hizmetler arasındaki ilişki, gerilim ve etkileşimler, refah devleti bağlamında çözümlenmektedir. Taşğın, yoksulluk, insan hakları ve sosyal hizmetler arasında kurulan ilişkide, dayatılan insan hakları anlayışı ve piyasa sisteminin insan haklarını koruyacak en ideal sistem olduğu iddiasının çelişkilerini vurgulamaktadır.

Kitap No

: 46

Fiyatı

:

ISBN

: 978-605-9386-07-4

Sayfa Sayısı

: 264

Baskı

: 1

Kitap Editörü

: Bülent Özçelik

Kapak Tasarım

: Leyla Çelik

Sayfa Tasarım

: İlhan Ulusoy

∗ Twitter RSS