Tulpar Bilişim ve Görüntü Teknolojileri
her kitap yeni bir dünya...
TwitterInstagram
Qiotta
Qiotta
∗ Laikliği Yeniden Düşünmek
Laikliği Yeniden Düşünmek
sepetim
Kitap Adı

: Laikliği Yeniden Düşünmek

Yazar Adı

: Craig Calhoun, Jonathan VanAntwerpen, Mark Juergensmeyer

Çeviri

: Menekşe Sözbilir, Önder Özden, S. Erdem Türközü, Noyan Özatik, Tuğçe Kılınç, Nupelda Yüce, Müge Durusu-Tanrıöver, Cemre Güneş Şengül, Ayşegül Avcı

Arka Kapak

: Dünyada ve ülkemizde dinin toplumsal görünümü arttıkça, laiklik de gittikçe daha fazla tartışma konusu hâline geliyor. Kamusal alandaki dinî referansların yoğunlaştığı günümüz dünyasında, laikliğin türleri ve algılanma biçimleri de her yönüyle masaya yatırılır durumda bulunmaktadır. Seküler-laik, sekülerleşme-laikleşme ve sekülerizm-laisizm zıtlıklarını da içerecek bir biçimde meselenin hem olgusal hem de ilkesel boyutunu göz önünde bulundurarak dinî olana ve dinî olanın etki alanına ilişkin yürütülen tartışmalar, din-siyaset ilişkisinin değerlendirileceği çerçeveye katkı sunmaktadır. Yönetim mekanizmalarının bir ilkesi olarak laikliği dinî olanın ve seküler olanın sınırları uyarınca, diğer taraftan ise dinî olanı ve seküler olanı laiklik ilkesi uyarınca değerlendirmek, ancak kapsamlı bir çerçeve dâhilinde gerçekleştirilebilecek bir iş olarak karşımıza çıkmaktadır. Dinin toplum içerisindeki yerinin ve siyaset ile olan ilişkisinin dünyanın her yerinde farklı tezahürleri ve tarihsel serüveni olduğundan dolayı, laikliği yeniden düşünmek, karşılaştırmalı bir bakış açısını da gerektirmektedir. İşte elinizdeki kitap, laikliğin pek çok boyutuna dair güncel tartışmalar ve teorik zemin için kuramsal araçlar sağlamaktadır. Laiklik biçimlerinden, yurttaşlık ve kamusal alan tartışmalarına; demokrasi ve laiklik ilişkisinden küresel seküler siyasete; dinî hayırseverlikten dinsel fundamentalizme; ifade özgürlüğünden dünyanın farklı bölgelerindeki laiklik deneyimlerine pek çok temel konuyu ele alıyor.

Kitap No

: 50

Fiyatı

:

ISBN

: 978-605-9386-11-1

Sayfa Sayısı

: 440

Baskı

: 1

Kitap Editörü

: Berk İlke Dündar

Kapak Tasarım

: Leyla Çelik

Sayfa Tasarım

: İlhan Ulusoy

∗ Twitter RSS